Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Púchov » turistika » miesto

Miesto, okres Púchov

Miesto v okres Púchov

V okres Púchov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Púchov:, 1 z 17

Dolné Chríby, Na Chrástky, Pod Drahošovou, Jeluchovo, Na priečnici, Nad cintorínom, Tomanov laz, Šuvarova, Belašska kopanica, Kutik, Janovy, Mrazská jama, Liškov laz, Matúšky-Galanovec, Medzi Dráhami, Hrbotina, Trnov laz, Horná Dubková, Danče, Dolné nižovsie, Valaské, Rezákovci, Dedkov, Žmovisko, Karaska, Trnie, Na Kosákovom, Na vieskach, Mladoňov, Pačkova Janovka, Žlaby, Včelín, Belašský laz, Pancier, Lamžovec, Tomanovská kopanica, Matušsky lažtek, Klčoviská, Pytlovec, Hlboké, Uhložie, Rybárikovo, Nižovec, Kršle, Pod Chorkovom, Hamala, Luliakovci, Okrajkovci, Lazy, Šustové, Matúše, Javorová, Drdákovci, Blahy, Rumanovec, Papaje, Krátke, Račkovec, Rieka, Široké

Miesto, okres Púchov:, 2 z 17

Skaličie, Dečkovec, Fujaríkové, Blahovci, Kičera, Šrajbrové, Kýčerka, U Hošmanov, Hluchá jama, Veľká zem, Pri lipe, Závrškovci, Holcové, Pri studni, U Palčekov, Mikluše, Drdakovský, Jánoškovci, Sieklik, Skálie, Na rovni, Polônka, Zabité, Baluchy, Jedlisko, Jančiny, U Pacholíkov, Nad Zákyčerím, Dunkovci, Putalovci, Za pasiečku, Pánština, Od rieky, U Strakov, Ondríčkovci, Ondričkov, Haškovci, Marálovci, Rudašov, Tisové, Kopcovci, Vlkovci, Kolonky, Malenovci, Záhumnie, Dubová nad Bahnom, Vlčkovci, Kopánky, Kohútovce, Predlužie, Medvedinec, Rarovci, Zigovci, Horenice, Siahovci, Blatná, Biele Hliny, Bakalovci, Lučanovci, Sedlište

Miesto, okres Púchov:, 3 z 17

Hamarovci, Repovci, Kopce, Urgošovci, Pod Šípek, Háj, Kapitánovci, Kráčina, Na medzi, Príhlavie, Končitkovci, Zástepie, Dráhy, Otoček, Horenice, Kopišovci, Paseky, Dolné Záhumnie, Zamurie, Martišovci, Konča humien, Kopánky, Medziplotie, U Konára, Podkeblie, Za Mračkom, Niva, Slatina, Gabašovec, Brehy, Za Váhom, Matikovec, Pod Keblie, Pod Keblie, Pod Čerčazou, Strážisko, Bobovec, U Vlčka, Medzihorie, Medziriečie, Nad hôrkou, Bráchovské, Za mlynie, Sadné, Zelnice, Zátylie, Maríkovec, Lukovie, Horný Koniec, Dolný koniec, Hloboč, Kolónia, Jubilejný les, Kocka, Nadkostolie, Moškov laz, Záhorčie, Močiarna, Hôrka, Lúky

Miesto, okres Púchov:, 4 z 17

Pod Vinicou, Pod Okočovcom, Za hôrkou, Pod Juričkech lazmi, Markov laz, Hujovec, Miškovci, Dolné Horevsie, Dohňance, Záhradisko, Cingeľovec, Marmanovci, Nad mlyn, Lazce, Dolnovci, Ježovci, Gábrišovci, Lazy pri Dolnej stráni, Stanovci, Ranč Solavá, Košútovec, Močkovce, Laziská nad cintorínom, Bôrová, Súľovské, Horné Horevsie, Vŕšok, Okrúhle, U Leškov, Štepnice, Za Kulhánkom, Zelnica, Bielech záhumnie, Krúžok, Pod čierne, Gurínovce, Záhumnie pod Lazmi, Horný Vrch, Do vrát, Mraznica, Hrady a Lazište, Rúbanky, Kopánky, Políky, Pod kostolom, Za zvončekom, Pod dielom, Solisko, Zákutie - Kopanica, Janíčkovec, Ozimovce, Milovce, Kút, Močiare, Dlhé diely, Behrovce, Jezovci, Pučenec - Zahájik, Vŕšok, Hlohovce

Miesto, okres Púchov:, 5 z 17

Miscovci, Do Doliniek, Na Moriaka, Kopanice, Kormošová zátačka, Rúbanisko, Kacici, Bednari, Podnadhumnie, Na Odrani, Cuckraj, Pri kríži, Zamedzničie, Štrbová, Dužiny, Ostrenec, Hôlkové, Za breh, Tausky, Rieky, Koprovnica, Dlhé diely, Hlboké, Dúbrava, Dolný Koniec, Vrchovina, Na Kalužách, Pred háj, Pri mlyne, Kopec, Polík, Pri Borskom Hájnikovi, V ohrádke, Medvedia skala, Zarúbané, Mraznica, Mravuštie, Jama, Medzijarčie, Dedkovo, Uhliská, Pohorela, Podmelkovym, Zadný Mondecký laz, Bukovina, Dlhé hony, Pod Ivanovou, Zadné Melkovy, Ivanova, Pod lipkovou, Zadna košela, Na jamách, Proti Paseckej skale, Špalkovská kopanica, Ravice, Nad Haptajom, Tomanovský vrch, Zadné lazy, Salášek, Kosakove

Miesto, okres Púchov:, 6 z 17

Nad Kondorkom, Predna košela, Drahošova, Hrby, Predný Mondecký laz, Ulahlisko na Chribe, Pasecké, Hrebeň, Nad jamou, Strieborná, Malovči, Kršlisko, Chrib, Poduhlište, Pri Nosickom, Chrib, Horky, Šuvarov laz pod Lažtekom, Nad poduhlištím, Predné lazy, Rubanie, Pod Lažtekom, Podevratie, Cerova, Skalka, Dolinka, Katlina, Medník, Jelšovky, Gábikovec, Záčernie, Podlažie, Kopšovec, Diel, Príkre, Strunčiská, Pod brehy, Bukovina, Patákovec, Pod Brúsovú, Pasiečka, Holomkovec, Vršok, Dvoriská, Podlazie, Hrušánovec, Ladecká Pálkovica, Noviny, Baran Urgošov, Hrubá zem, Kýčera, V paseke, Guľkovec, Na doline, Nad Kýčerku, Kýčerka, Poprúdne, Klučky, Na rechtorovej zemi, Na chalupčiskú

Miesto, okres Púchov:, 7 z 17

Polonka, Brúsová, Strčíhlava, Za vrškom, Zápolanie, Nad lúku, Boky, Na Račkovec, Dolinka, Baran Richtárov, Fojtovec, Kozinové, Košariská, Na kotolnici, Makytka, Kozinovec, Široké Handrlovské, Bakalov, Za Kresačku, Grapa, Cudzenisko, Rudašov s., Planá hora, Kýčera, Základnica, Jasenovec, Niva- Príkre, Niva, Jánova hora, Rumankovec, Kozinovský, Za žiarami, Nad dolinou, Pod zajacovcom, Háj, Svečkovo, Šulíkovec, Košariská, Húštik, Panička, Brdce, Daniškovec, Vrlinka, V jamke, Vetrná veža, Škriatkov, Borovec, Buchľa, Cúdzenie, Za vrchom, Dolná Maríková, Rezákovec, Pod lieskovcom, Mikušická, V stráne, Balúchovec, Predhorie, Papajovec, Matejkov, Nad klčoviskom

Miesto, okres Púchov:, 8 z 17

Dolina, Bučovec, Belákovec, Olšovky, Kopšov, Chotárna, Stávka, Značské, Nad Ráztokou, Grúnik, Pod Hantalovou, Dolinka, Na dráhach, Danielkovec, Javorník, Ťahoviská, Blahove, Za Pacholíkmi, Olšová, Dojeniská, Rubáne, Lazy pod Makytou, Jazerisko, Šimunky, Dlhé, Cvrkalovec, Rúbaň, Chodúrovec, Ševelovec, Planá hora, Krčie, Kalúsovec, Jelšové, Šimovec, Pri jarkoch, Stávka, Kotlovina, Čerčaz, Slatina, Hanáková, Na dlhom, Pri lipe, Bukovina, Olšové, Surovec, Beňadín, Králikov, Jamy, Dolinka, Strčihlava, Kraviarske, Mišová, Kusovec, Raganka, Mýtovec, Prúdy, Pri bučku, Čertov, Lieskov ker, Mosálovec

Miesto, okres Púchov:, 9 z 17

Horná Maríková, Grúnik, Záhumnie, Pod cestou, Kubárovec, Rajské, Krátke, Kotlové, Kopanice, Vršok, Dolné záhumnie, Záhumenčie, Janákovec, Brehy, Dančovec, Mičovec- Minárovec, Poľana, Dubková, Červená, Podvážska, Danišovec, Lazček, Pod Kozincom, Vršky, Stružnica, Potok, Pod Skalu, Kršle, V lazoch, Zakýčerie, Hatalová Kýčera, Na priehyboch, Michalova skala, Dubkovská jama, Schreibrové, Oborisko, Dubovec, Pod Kvolím, Predsigotie, Vodárovec, Štrbáčka, Hardátová, Starý potok, Záhradčiská, Močiare, Stará, Urgošov, Melišovec, Hodoškovec, Nad úvozom, Široké horekončie, Dúbravka, Koryto, Veľký Hon, Nad Jančinami, Pod Bukovinou, Horná Maríková, Hríb, Kovárové, Za Rašovom

Miesto, okres Púchov:, 10 z 17

Radočinec, Biela voda, Skaly, Kopčanovec, Javorové - Kršel, Prevozne, Veľké Dráhy, Bukovina, Nad Hynkalovcami, Belova, Priepadliská, Haškové, Pri šípe, Hantalová Kýčera, Hlboká, Háj, Brežitá, Chrástky, Dlhý Hon, Nad Hynkály, Štepnice, Pod Končitou, Pod Kvolím, Tylkov, Nad húštikom, Laz, Sigoť, Na vršku, Kráľové, Mozolovec, Grúnik, Ostrá, Za vrchom, Hrbále, L.p.M., Podsedlie, Jamné, Jurisov, Javorník, Zábreh, Na nedvorci a Zápotočie, Šupica, Luh, Pod Stráne, Pod súvozie, Horný prúd, Dolina, Černoška, Močiar, Záhumnie, Nivy, Pastierská, Dlhý prúd, Slatiny, Zájelšie a Lysiny, Háj, Sokolinec, Vrchy, Dolná Dubková, Zásadie

Miesto, okres Púchov:, 11 z 17

Cenová, Hôrky, Kúty, Sanie, Horopotočie, Strošov, Hôrka, Makytie, Priehlavie a Dlhé nivy, Horevažie, Niva, Slepá hora, Zaslatinie, Tlačková, Na Lazoch, Horné lány, Na Torových lúkach, Polík, Galovec, Bohunské a lipové pole, Dolné zaháje, Brezina, Háje, Nad Peterkovou, Pod Stráňami, Chrapková, Dehetník, Lazy, Zádedová, Hore koncom, Horné záhumnie, Nový prúd, Na zámostie, Pod močidlami, Na lazy, Orlové, Horné Morávky, Pod Kopánkami, Podhorčie, Úboč, Kozinec, Medzi potôčky, Javorové, Stankova dolina, Za ihriskom, Dolné Morávky, Grúnik, Na dubovom, Lazy, Na Poprade, Štefánikovec, Citárovská, Pod bukovým, Pod skalkou, Havranová, Pod Súvozom, Jakušové, Zubré pole, Za Ivanišovcami, Bukovina

Miesto, okres Púchov:, 12 z 17

Kamenné, BRADLO, Volavce, Paseky, Kopanice, Marinkovec, Pod horou, Panské, Prúdy, Zámostie, Hliníky, Kardoška, Bukovina, Krúžok, Polonská, Dúšalov, Zakopanice, Vrch, Šupica, Hajnušová, Horný Vyšovec, Pod Hájom, Jarečky, Širok, Prevraty, Medzimaleničie, Chorvátky, Pri Urbánke, Polčicové, Tlstá hora, Vinice, Hliníky, Na Bartošech, V jame, Pohájčie, Hrabová, Pri Kopišovom, Jakubov, Dielnice, Nadstránie, Hôrka, Kardošov, Drapy, Na hrebeni, Dedová, Širočina, Vargánky, Za kontraskou, Prieseky, Jezerce, Kútik, Kamenná hôrka, Nad mlynom, Sihoť, Drapy, Nadpolie, Valientovo, Lúčky, Za Velikou, Pavčov

Miesto, okres Púchov:, 13 z 17

Hlavy, Breznické, Dolné Vršovce, Dzievčia, Habánske kopanice, Trstence, Diely, Dubičie, Hlody, Nivka, Borov, Pod močiare, Záhôrčie, Dolniacke hôrky, Horné červenice, Potok, Pod močiarmi, Prašivec, Podielie, Za stodolou, Palačovec, Pri dube, Paprudná, Pod Vysokú, Malé Stráne, Zadné Nivy, Prostredné červenice, Jama, Stavy, Od Medného, Poddúbravie, Dolné červenice, Porubisko, Lipy a Suché lieštie, Záhorčie-Zbytky, Urbanovec, Dolné záhumnie, Inovec, Zámostie, Betišech-Stodôlky, Závršie, Laz, Lúčky-Hrbáčovec, Stráne-Hĺboč, Horepotočný hon, Závratie, Hrehorovské, Kováčovec, Dúbrava, Drozdovec, Horeriečie, Breh, Gašpárky, Hony, Hladovec, Biely vŕšok, Vápenica, Nad ovčiarňou, Nadhumnie, Medzi stráne

Miesto, okres Púchov:, 14 z 17

Šešové, Na Lúčkach, Pod Stráne, Dlhé hony, Doliny, Základnica, Starý háj, Závlačie, Predná a zadná dúbrava, Vaníkova, Marmanove brehy, Predné Nivy, Záhôrčie-Zbytky, Červená hôrka, Pažírovec, Dalčovce, Nadlazie, Horné Záhumnie, Kopanica, Rybníky, Kraskov, Červená cesta, Zadné hony, Okočovec, Lázky, Dúbravka, Brezové, Za Stánim, Za Bukovinou, Kankové, Somárová, Teplice, Jama, Žľaby, Príhlavie, Nivy, Za Hôrkou, Za Kraskovom, Stráne-Brezina, Za žrnoviskom, Poddúbrava, Suchá dolina, Dubičie, Prielohy, Diel, Záhumnie, Brunov, Za skalou, Zadné húšte, Kebla za Bukovinou, Chríby, Za skalou, Dubník, Čertové, Horné záhumnie, Nivky, Žľabina, Na lazy, Stráne Hlboč, Veľké závršie

Miesto, okres Púchov:, 15 z 17

Mukinské-Černákovec, Veliké, Kopanica, Krivina-Rokytie, Kopanice, Príhlavie, Lázok, Dlhé diely, Zahôrčie, Pod skalou, Skalice, Predné hony, Na Krivinách, Ivovec, Vlkovec, Kubišovec, Podevratie, Kút-Kurtovec, Štepnica, Frankovské, Chríby, Dolina, Babinec, Hôrky, Hĺboč, Ohrebielko, Mestecká skala, Stavy-Príhlavie, Na krivinách, Stráža, Zádolinie, Záhrada, Hrby, Ježech brehy, Pod Dielcom, Štepnice, Lázček, Viliašovec, Močiare, Lánce, Skalianovec, Záhradky, Háje, Bok do Ostrej, Príkra a Bukovina, Vrch Háje, Bukoviny, Struhárka, Malé závršie, Válenčiská, Predlazie a Štvrte, Pažite, U Zigov, Do strán, Dubový háj, Predlazie, Brezová, Jazerká, Košiarce, U Lazvov

Miesto, okres Púchov:, 16 z 17

Šemenica, Jedlovce, Močiare, Válovičná, Štrky, Veľká skrytá dolina, Hvôzec, Veliková, Ježove Lazy, Pod zábrehy, Fliačky, Bok, Brehy, Dolina a Kňazové, Kopánky, Grúň, Čechovec, Potoky, Doliny, Podzádolinie, Sietna dolina, Podviažie, Hradisko, Červená skala, Pod Strážou, Rovienky, Roveň, Bariny, Muškovské, Dráščina, Rumancovské, Velikova, Petríkovec, Na Palúch, Zigove brehy, Hluchá, Svrčinovec, Okolo Chodúrovho lazu, Pod močiare, Končina, Bukovinky, U dobrej studne, Podskalie, Jahodová, Starý laz - Dúbravy, Veselý vrch - Pusté lazy, Pod Mostište, Cigánka, Kopánka - Pálenica, Bystré, Kráčiny, Lány, Šustiny, Za Rakovcom, Končiná, Jančie, Zadné Bukoviny, Na lazoch, Baľov laz, Močedelník, Gombárové vrchy

Miesto, okres Púchov:, 17 z 17

Haviare, Škanincovo, Jazero, Lázok, Dolina, Kalinné lazy, Pasiečka, Zelnice, Janušová, Kobylí vrch, U Ondejčíka, Kruhy, Štepnica, Hoština, Medziskalky, Háj - Okrúhle, Dobriačov, Zadný Škrietkov, Januškech laz, Pažírovec, Lán, Teplice, Zanadlúčie, Dolnovské zarúbanie, Za hubočie, Štrbák, Jamy, Pučenec- Zahájik, Dúbravy, Lazy, Vŕšky, Žľab, Hradište, Ulické záhumnie, Dúbravky, Záhradky, Dolná Maríková, Vrchovina, Súhradka, Slatina

miesto inde

Lazy pod Makytou (268x), Púchov (214x), Beluša (206x), Dohňany (134x), Vydrná (122x), Záriečie (112x), Lysá pod Makytou (103x), Lúky (77x), Lednické Rovne (69x), Zubák (67x), Visolaje (62x), Streženice (62x), Mojtín (62x), Zbora (61x), Kočkovce (57x), Dubková (56x), Dolná Breznica (52x), Vieska Bezdedov (46x), Horná Breznica (45x), Mestečko (44x), Dolné Kočkovce (44x), Nimnica (43x), Horné Kočkovce (41x), Kvašov (40x), Nosice (36x), Hloža-Podhorie (28x), Horenice (27x), Horovce (27x), Lednica (26x), Medné (19x)
miesto v Lazy pod Makytou
miesto v Púchov
miesto v Beluša

Podobné, okres Púchov:

1929x turistika, 1568x miesto, 84x poľovnícky posed, 69x orientačný bod, 43x turistické informácie, 37x prístrešok, altánok, 29x studňa, 23x ohnisko, 20x miesto na piknik, 17x atrakcia, 13x komín, 11x strom, 6x orientačná mapa, 6x chranený strom, 2x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Púchov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-puchov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.