Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Púchov » turistika » miesto

Miesto, okres Púchov

Miesto v okres Púchov

V okres Púchov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Púchov:, 1 z 17

Karaska, Žmovisko, Dolné Chríby, Na Chrástky, Na vieskach, Na priečnici, Šuvarova, Pod Drahošovou, Belašska kopanica, Pačkova Janovka, Jeluchovo, Nad cintorínom, Včelín, Belašský laz, Matúšky-Galanovec, Hrbotina, Matušsky lažtek, Trnov laz, Hlboké, Dolné nižovsie, Horná Dubková, Rybárikovo, Trnie, Kolonky, Na Kosákovom, Záhumnie, Horenice, Tomanov laz, Mladoňov, Lamžovec, Tomanovská kopanica, Kutik, Pancier, Žlaby, Liškov laz, Janovy, Mrazská jama, Medzi Dráhami, Pytlovec, Klčoviská, Šustové, Danče, Hamala, Nižovec, Okrajkovci, Kršle, Pod Chorkovom, Lazy, Uhložie, Luliakovci, Skálie, Jánoškovci, Krátke, Rezákovci, Račkovec, Baluchy, Drdákovci, Drdakovský, Pri studni, Na rovni

Miesto, okres Púchov:, 2 z 17

Kičera, Skaličie, Rumanovec, Veľká zem, Mikluše, U Hošmanov, Šrajbrové, Dečkovec, Rieka, Hluchá jama, Javorová, Pri lipe, Zabité, Závrškovci, U Palčekov, Matúše, Kýčerka, Valaské, Fujaríkové, Holcové, Široké, Dedkov, Sieklik, Blahy, Blahovci, Papaje, Polônka, Pánština, Jedlisko, U Pacholíkov, Jančiny, Od rieky, Ondričkov, Dunkovci, U Strakov, Ondríčkovci, Za pasiečku, Nad Zákyčerím, Putalovci, Kopánky, Tisové, Kohútovce, Medvedinec, Vlčkovci, Zigovci, Dubová nad Bahnom, Rudašov, Lučanovci, Kopcovci, Bakalovci, Siahovci, Blatná, Biele Hliny, Malenovci, Vlkovci, Haškovci, Predlužie, Marálovci, Rarovci, Kopce

Miesto, okres Púchov:, 3 z 17

Urgošovci, Pod Šípek, Repovci, Hamarovci, Sedlište, Príhlavie, Na medzi, Kapitánovci, Končitkovci, Dráhy, Kráčina, Háj, Zástepie, Otoček, Kopišovci, Horenice, Paseky, Dolné Záhumnie, Konča humien, Martišovci, Zamurie, Zátylie, Za Váhom, Matikovec, Podkeblie, Sadné, Medziplotie, Kopánky, Slatina, Za Mračkom, U Konára, Gabašovec, Brehy, Niva, Medzihorie, Pod Čerčazou, Pod Keblie, Pod Keblie, U Vlčka, Strážisko, Bobovec, Za mlynie, Bráchovské, Medziriečie, Zelnice, Nad hôrkou, Lukovie, Horný Koniec, Maríkovec, Dolný koniec, Hloboč, Kolónia, Pod Okočovcom, Markov laz, Lúky, Pod Juričkech lazmi, Nadkostolie, Jubilejný les, Močiarna, Za hôrkou

Miesto, okres Púchov:, 4 z 17

Pod Vinicou, Moškov laz, Záhorčie, Hôrka, Kocka, Dolné Horevsie, Cingeľovec, Nad mlyn, Dohňance, Záhradisko, Hujovec, Lazce, Miškovci, Marmanovci, Laziská nad cintorínom, Dolnovci, Vŕšok, Okrúhle, Ježovci, Štepnice, Gurínovce, Gábrišovci, U Leškov, Mraznica, Lazy pri Dolnej stráni, Záhumnie pod Lazmi, Košútovec, Bôrová, Za Kulhánkom, Krúžok, Súľovské, Horný Vrch, Zelnica, Stanovci, Horné Horevsie, Ranč Solavá, Močkovce, Pod čierne, Do vrát, Bielech záhumnie, Pod dielom, Kopánky, Pod kostolom, Hrady a Lazište, Políky, Za zvončekom, Rúbanky, Kút, Behrovce, Močiare, Dlhé diely, Zákutie - Kopanica, Milovce, Ozimovce, Janíčkovec, Solisko, Miscovci, Na Moriaka, Pučenec - Zahájik, Kormošová zátačka

Miesto, okres Púchov:, 5 z 17

Kopanice, Vŕšok, Kacici, Hlohovce, Jezovci, Rúbanisko, Do Doliniek, Na Odrani, Bednari, Dužiny, Cuckraj, Štrbová, Pri kríži, Zamedzničie, Podnadhumnie, Hôlkové, Ostrenec, Za breh, Tausky, Rieky, Dlhé diely, Koprovnica, Hlboké, Dúbrava, Dolný Koniec, Vrchovina, Na Kalužách, Pred háj, Pri mlyne, Kopec, Polík, Pri Borskom Hájnikovi, V ohrádke, Medvedia skala, Zarúbané, Mraznica, Kosakove, Tomanovský vrch, Uhliská, Pohorela, Medzijarčie, Bukovina, Hrby, Zadný Mondecký laz, Nad Kondorkom, Dedkovo, Ivanova, Jama, Drahošova, Proti Paseckej skale, Ravice, Podmelkovym, Dlhé hony, Špalkovská kopanica, Predna košela, Zadna košela, Zadné lazy, Pod lipkovou, Predný Mondecký laz, Mravuštie

Miesto, okres Púchov:, 6 z 17

Zadné Melkovy, Ulahlisko na Chribe, Salášek, Pod Ivanovou, Na jamách, Nad Haptajom, Rubanie, Pasecké, Podevratie, Hrebeň, Cerova, Nad poduhlištím, Kršlisko, Chrib, Skalka, Predné lazy, Poduhlište, Chrib, Strieborná, Pri Nosickom, Malovči, Šuvarov laz pod Lažtekom, Nad jamou, Horky, Pod Lažtekom, Bučovec, Patákovec, Gábikovec, Strčíhlava, Dolná Maríková, Na chalupčiskú, Hanáková, Králikov, Dolinka, Pasiečka, Ladecká Pálkovica, Kýčerka, Na rechtorovej zemi, Hrušánovec, Noviny, Baran Urgošov, Fojtovec, Bukovina, Nad Ráztokou, Jamy, Makytka, Surovec, Kozinovec, Slatina, V paseke, Planá hora, Na dlhom, Niva, Beňadín, Dolinka, V stráne, Šimunky, Podlažie, Brdce, Rumankovec

Miesto, okres Púchov:, 7 z 17

Strčihlava, Dvoriská, Nad lúku, Javorník, Nad dolinou, Baran Richtárov, Dolinka, Škriatkov, Jelšové, Čerčaz, Jasenovec, Grúnik, Pri jarkoch, Košariská, Diel, Buchľa, Raganka, Široké Handrlovské, Nad Kýčerku, Príkre, Za Pacholíkmi, Háj, Základnica, Šimovec, Kraviarske, Pod Hantalovou, Kýčera, Hrubá zem, Za Kresačku, Medník, Zápolanie, Matejkov, Katlina, Kusovec, Vršok, Košariská, Holomkovec, Kopšovec, Niva- Príkre, Poprúdne, Panička, Na kotolnici, Papajovec, Klučky, Rúbaň, Vetrná veža, Olšová, Vrlinka, Chotárna, Šulíkovec, Cúdzenie, Kozinovský, Kalúsovec, Jelšovky, Polonka, Dolina, Brúsová, Strunčiská, Za vrškom, Jazerisko

Miesto, okres Púchov:, 8 z 17

Mikušická, Chodúrovec, Olšové, Planá hora, Pod brehy, Rudašov s., Predhorie, Dojeniská, Nad klčoviskom, Bukovina, Za žiarami, Podlazie, Rubáne, Dolinka, Cvrkalovec, Rezákovec, Blahove, Na dráhach, Balúchovec, Grapa, Značské, Záčernie, Stávka, Kýčera, Pod zajacovcom, Danielkovec, Daniškovec, Lazy pod Makytou, Guľkovec, Za vrchom, Pod lieskovcom, Stávka, V jamke, Cudzenisko, Boky, Húštik, Kotlovina, Ťahoviská, Pod Brúsovú, Olšovky, Mišová, Mýtovec, Svečkovo, Pri lipe, Kopšov, Bakalov, Krčie, Belákovec, Borovec, Jánova hora, Kozinové, Na Račkovec, Ševelovec, Dlhé, Na doline, Močiare, Nad Jančinami, Hodoškovec, Dúbravka, Haškové

Miesto, okres Púchov:, 9 z 17

Belova, Priepadliská, Mozolovec, Záhumenčie, Danišovec, Prevozne, Nad húštikom, Mosálovec, Čertov, Oborisko, Štepnice, Veľký Hon, Dolné záhumnie, Horná Maríková, Podvážska, Ostrá, Jurisov, Grúnik, Kopčanovec, Biela voda, Za vrchom, Široké horekončie, Pod Skalu, Štrbáčka, Dančovec, Tylkov, Pod Bukovinou, Dubovec, Zakýčerie, Horná Maríková, Mičovec- Minárovec, Stružnica, Kovárové, Háj, Skaly, Rajské, Janákovec, Laz, Krátke, Pod cestou, Pod Končitou, Melišovec, Pod Kozincom, Za Rašovom, Sigoť, Nad Hynkalovcami, Záhumnie, Jamné, Bukovina, Dubková, Predsigotie, Poľana, Kršle, Javorové - Kršel, Hatalová Kýčera, Schreibrové, Pri bučku, Dubkovská jama, Koryto, Pri šípe

Miesto, okres Púchov:, 10 z 17

L.p.M., Kráľové, Veľké Dráhy, Chrástky, Hantalová Kýčera, Potok, Michalova skala, Kubárovec, Grúnik, Brežitá, Starý potok, Vršok, Hrbále, Pod Kvolím, Radočinec, Javorník, Prúdy, Dlhý Hon, Urgošov, Kopanice, Na vršku, Nad úvozom, Hardátová, Brehy, Vodárovec, Podsedlie, Kotlové, Lieskov ker, Lazček, Hríb, Stará, Nad Hynkály, Červená, Hlboká, V lazoch, Záhradčiská, Na priehyboch, Pod Kvolím, Vršky, Horný prúd, Sokolinec, Horevažie, Havranová, Hôrka, Dlhý prúd, Podhorčie, Volavce, Zaslatinie, Na lazy, Bukovina, Panské, Marinkovec, Brezina, Dolná Dubková, Na zámostie, Močiar, Horné Morávky, Galovec, Na Torových lúkach, Paseky

Miesto, okres Púchov:, 11 z 17

Háje, Zádedová, Za Ivanišovcami, Zájelšie a Lysiny, Na Poprade, Pod súvozie, Horné záhumnie, Grúnik, Hôrky, Strošov, Makytie, Prúdy, Pod Stráňami, BRADLO, Dolina, Slepá hora, Pod bukovým, Černoška, Za ihriskom, Javorové, Sanie, Na nedvorci a Zápotočie, Nový prúd, Lazy, Pod skalkou, Medzi potôčky, Citárovská, Horopotočie, Kopanice, Kozinec, Polík, Štefánikovec, Luh, Vrchy, Úboč, Hore koncom, Záhumnie, Lazy, Pod horou, Pod Kopánkami, Cenová, Orlové, Zábreh, Nivy, Nad Peterkovou, Hliníky, Kamenné, Jakušové, Horné lány, Dolné Morávky, Bohunské a lipové pole, Tlačková, Chrapková, Na dubovom, Pod Stráne, Pod Súvozom, Kúty, Priehlavie a Dlhé nivy, Zubré pole, Pastierská

Miesto, okres Púchov:, 12 z 17

Slatiny, Stankova dolina, Zásadie, Háj, Pod močidlami, Na Lazoch, Kardoška, Dehetník, Dolné zaháje, Šupica, Zámostie, Niva, Bukovina, Prevraty, Za kontraskou, Kardošov, Krúžok, Nadpolie, Valientovo, Pri Kopišovom, Jakubov, Chorvátky, Polčicové, Pohájčie, Breznické, Na Bartošech, Drapy, Širok, Polonská, Hôrka, Dielnice, Hliníky, Dúšalov, Vinice, Zakopanice, Za Velikou, Jezerce, Kútik, Jarečky, Pri Urbánke, Dedová, Nadstránie, Vrch, Lúčky, Pod Hájom, Pavčov, Prieseky, Nad mlynom, Medzimaleničie, V jame, Sihoť, Na hrebeni, Širočina, Drapy, Horný Vyšovec, Hrabová, Kamenná hôrka, Hlavy, Šupica, Hajnušová

Miesto, okres Púchov:, 13 z 17

Vargánky, Tlstá hora, Nivka, Dzievčia, Habánske kopanice, Hlody, Dolné Vršovce, Trstence, Diely, Dubičie, Borov, Kopanica, Stráne-Hĺboč, Dolné záhumnie, Šešové, Laz, Stavy, Jama, Pri dube, Potok, Betišech-Stodôlky, Lúčky-Hrbáčovec, Pažírovec, Základnica, Doliny, Zadné Nivy, Pod močiare, Podielie, Predná a zadná dúbrava, Prašivec, Porubisko, Prostredné červenice, Nad ovčiarňou, Paprudná, Starý háj, Pod Vysokú, Medzi stráne, Hony, Závršie, Závratie, Biely vŕšok, Rybníky, Zámostie, Horné červenice, Vaníkova, Predné Nivy, Dlhé hony, Kováčovec, Závlačie, Záhôrčie-Zbytky, Od Medného, Inovec, Vápenica, Dalčovce, Za stodolou, Na Lúčkach, Hladovec, Breh, Poddúbravie, Nadhumnie

Miesto, okres Púchov:, 14 z 17

Hrehorovské, Pod močiarmi, Gašpárky, Nadlazie, Drozdovec, Červená hôrka, Horeriečie, Dolniacke hôrky, Horné Záhumnie, Dolné červenice, Lipy a Suché lieštie, Záhorčie-Zbytky, Horepotočný hon, Palačovec, Urbanovec, Pod Stráne, Marmanove brehy, Záhôrčie, Malé Stráne, Dúbrava, Chríby, Dubičie, Príhlavie, Veľké závršie, Pod Dielcom, Žľabina, Záhumnie, Teplice, Za skalou, Horné záhumnie, Somárová, Kubišovec, Zádolinie, Nivky, Skalice, Stráža, Kebla za Bukovinou, Zadné hony, Za Stánim, Predné hony, Mestecká skala, Hrby, Dubník, Lázok, Chríby, Prielohy, Za Hôrkou, Stráne-Brezina, Na krivinách, Štepnica, Pod skalou, Záhrada, Hĺboč, Čertové, Jama, Za skalou, Za Kraskovom, Brunov, Poddúbrava, Za žrnoviskom

Miesto, okres Púchov:, 15 z 17

Ivovec, Veliké, Žľaby, Zadné húšte, Lázky, Nivy, Diel, Frankovské, Brezové, Ježech brehy, Krivina-Rokytie, Zahôrčie, Podevratie, Kankové, Okočovec, Babinec, Kraskov, Lázček, Na lazy, Kopanice, Príhlavie, Kút-Kurtovec, Mukinské-Černákovec, Dolina, Ohrebielko, Štepnice, Hôrky, Stráne Hlboč, Vlkovec, Stavy-Príhlavie, Dlhé diely, Kopanica, Dúbravka, Suchá dolina, Na Krivinách, Za Bukovinou, Červená cesta, Petríkovec, Pod Strážou, Rovienky, Brehy, Dolina a Kňazové, Červená skala, Predlazie, Válovičná, Veľká skrytá dolina, Pod zábrehy, Podviažie, Záhradky, Malé závršie, Dubový háj, Muškovské, Pod močiare, Brezová, Rumancovské, Hradisko, Jazerká, Jedlovce, Vrch Háje, Válenčiská, Čechovec

Miesto, okres Púchov:, 16 z 17

Dráščina, U Lazvov, Roveň, Háje, Hvôzec, Struhárka, Fliačky, Grúň, Močiare, Košiarce, Bok, Bok do Ostrej, Ježove Lazy, Bukovinky, Zigove brehy, Velikova, Bariny, Skalianovec, Potoky, U dobrej studne, Močiare, Viliašovec, Bukoviny, Na Palúch, Šemenica, Okolo Chodúrovho lazu, Pažite, Svrčinovec, Veliková, Podzádolinie, Podskalie, Lánce, Sietna dolina, Hluchá, Príkra a Bukovina, Predlazie a Štvrte, Do strán, Končina, Štrky, U Zigov, Doliny, Kopánky, Starý laz Dúbravy, Na lazoch, Škanicova, Bystré, Zanadlúčie, Baľov laz, Lán, Nad Dubníkom, Končiná, Lazy za hájom, Juričkech lazy, Gabčovec, Podkružie, Za Uhlištie, Pod hrábím, Hoština, Lány, Kopánka - Pálenica

Miesto, okres Púchov:, 17 z 17

Škrietkov, Žľab, Krošlenica, Húštie, Mohylník, Dúbravky, Macovo Lazištie, Za Lázky, Fujerové, Homola, Jazerné - Úľahle, Slatina, Závršie, Lazy, Pasiečka, Kopanica, Laziská, Vlčí kostol, Bradáčky, Hradište, Dolná Maríková, Stredné hrabie, Kňažné, Kopánka-Potôčky, Pod Gýmeš, Janušová, Stránie, Pápežov laz, Kalinné lazy, Pod Bukovinou, Vrch Pancier, Kladiny, Úvoz, Dobriačov, Kozí hríb, Vlaky, Dúbravy, Pažírovec, Úvrat, Kopánka - Potôčky

miesto inde

Lazy pod Makytou (268x), Púchov (214x), Beluša (206x), Dohňany (134x), Vydrná (122x), Záriečie (112x), Lysá pod Makytou (103x), Lúky (77x), Lednické Rovne (69x), Zubák (67x), Visolaje (62x), Streženice (62x), Mojtín (62x), Zbora (61x), Kočkovce (57x), Dubková (56x), Dolná Breznica (52x), Vieska Bezdedov (46x), Horná Breznica (45x), Mestečko (44x), Dolné Kočkovce (44x), Nimnica (43x), Horné Kočkovce (41x), Kvašov (40x), Nosice (36x), Hloža-Podhorie (28x), Horenice (27x), Horovce (27x), Lednica (26x), Medné (19x)
miesto v Lazy pod Makytou
miesto v Púchov
miesto v Beluša

Podobné, okres Púchov:

1930x turistika, 1568x miesto, 85x poľovnícky posed, 69x orientačný bod, 43x turistické informácie, 37x prístrešok, altánok, 29x studňa, 23x ohnisko, 20x miesto na piknik, 17x atrakcia, 13x komín, 11x strom, 6x orientačná mapa, 6x chranený strom, 2x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Púchov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-puchov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.