Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Púchov » turistika » miesto

Miesto, okres Púchov

Miesto v okres Púchov

V okres Púchov sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Púchov:, 1 z 17

Na Kosákovom, Belašska kopanica, Na vieskach, Mrazská jama, Tomanovská kopanica, Včelín, Kršle, Horná Dubková, Medzi Dráhami, Hlboké, Dolné nižovsie, Dedkov, Rezákovci, Rybárikovo, Karaska, Trnie, Žmovisko, Dolné Chríby, Od rieky, Mladoňov, Lamžovec, Pačkova Janovka, Na Chrástky, Na priečnici, Pancier, Nad cintorínom, Pod Drahošovou, Pytlovec, Šuvarova, Klčoviská, Tomanov laz, Jeluchovo, Liškov laz, Belašský laz, Janovy, Kutik, Žlaby, Lazy, Fujaríkové, Šustové, Matúše, Zabité, Danče, Okrajkovci, Rumanovec, Trnov laz, Hamala, Blahovci, Široké, Blahy, U Hošmanov, Na rovni, Kýčerka, Matušsky lažtek, Mikluše, Nižovec, Rieka, Javorová, Pod Chorkovom, Luliakovci

Miesto, okres Púchov:, 2 z 17

Veľká zem, Račkovec, Skálie, Jánoškovci, Pri studni, Pri lipe, U Palčekov, Hluchá jama, Skaličie, Papaje, Baluchy, Dečkovec, Polônka, Matúšky-Galanovec, Holcové, Pánština, Dunkovci, Jedlisko, Drdákovci, Kičera, Jančiny, Sieklik, Za pasiečku, Krátke, Hrbotina, U Strakov, Drdakovský, Šrajbrové, Valaské, U Pacholíkov, Závrškovci, Tisové, Ondríčkovci, Nad Zákyčerím, Putalovci, Ondričkov, Biele Hliny, Horenice, Kopánky, Predlužie, Haškovci, Lučanovci, Rudašov, Marálovci, Kolonky, Kohútovce, Bakalovci, Siahovci, Zigovci, Medvedinec, Malenovci, Rarovci, Záhumnie, Vlkovci, Dubová nad Bahnom, Vlčkovci, Kopcovci, Urgošovci, Pod Šípek, Príhlavie

Miesto, okres Púchov:, 3 z 17

Kopce, Zástepie, Hamarovci, Na medzi, Kráčina, Repovci, Sedlište, Háj, Dráhy, Uhložie, Horenice, Končitkovci, Otoček, Kopišovci, Kapitánovci, Konča humien, Dolné Záhumnie, Martišovci, Paseky, Zamurie, Blatná, Podkeblie, Medziplotie, Zátylie, Za Váhom, U Konára, Slatina, Kopánky, Matikovec, Brehy, Bráchovské, Pod Keblie, Medzihorie, Strážisko, Bobovec, Pod Keblie, Pod Čerčazou, Niva, Sadné, Za mlynie, Za Mračkom, Gabašovec, Zelnice, Nad hôrkou, Lukovie, U Vlčka, Medziriečie, Močiarna, Pod Juričkech lazmi, Lúky, Maríkovec, Hôrka, Nadkostolie, Moškov laz, Kolónia, Horný Koniec, Za hôrkou, Pod Vinicou, Markov laz, Záhorčie

Miesto, okres Púchov:, 4 z 17

Hloboč, Dolné Horevsie, Amfiteáter Ilonka, Záhradisko, Jubilejný les, Dolný koniec, Miškovci, Štepnice, Záhumnie pod Lazmi, Lazce, Za Kulhánkom, Hujovec, Nad mlyn, Bielech záhumnie, Zelnica, Dohňance, Horný Vrch, Horné Horevsie, Cingeľovec, Pod Okočovcom, Močkovce, Vŕšok, U Leškov, Okrúhle, Ranč Solavá, Gurínovce, Lazy pri Dolnej stráni, Dolnovci, Do vrát, Mraznica, Gábrišovci, Krúžok, Marmanovci, Laziská nad cintorínom, Pod kostolom, Košútovec, Súľovské, Stanovci, Rúbanky, Hrady a Lazište, Políky, Pod dielom, Kopánky, Dlhé diely, Ježovci, Za zvončekom, Behrovce, Močiare, Solisko, Zákutie - Kopanica, Kút, Milovce, Ozimovce, Janíčkovec, Miscovci, Dužiny, Kormošová zátačka, Štrbová, Kacici, Rúbanisko

Miesto, okres Púchov:, 5 z 17

Bôrová, Vŕšok, Pod čierne, Jezovci, Hlohovce, Pučenec - Zahájik, Na Moriaka, Kopanice, Do Doliniek, Na Odrani, Cuckraj, Pri kríži, Podnadhumnie, Zamedzničie, Bednari, Tausky, Za breh, Hôlkové, Koprovnica, Ostrenec, Rieky, Hlboké, Dlhé diely, Dúbrava, Dolný Koniec, Vrchovina, Pri mlyne, Kopec, Na Kalužách, Pred háj, Polík, Rybníky, V ohrádke, Pri Borskom Hájnikovi, Medvedia skala, Zarúbané, Mraznica, V stráne, Holomkovec, Cúdzenie, Podevratie, Strieborná, Makytka, Dolinka, Krčie, Predný Mondecký laz, Kalúsovec, Na doline, Za žiarami, Bukovina, Na chalupčiskú, Nad Kýčerku, Cvrkalovec, Rumankovec, Cudzenisko, Pod brehy, Pod Ivanovou, Blahove, Hrebeň, Surovec

Miesto, okres Púchov:, 6 z 17

Predna košela, Jasenovec, Olšová, Chodúrovec, Belákovec, Dvoriská, Pasiečka, Olšové, Šulíkovec, Mikušická, Kozinovec, Balúchovec, Patákovec, Záčernie, Lazy pod Makytou, Borovec, Na dlhom, Bučovec, Pod zajacovcom, Noviny, Poprúdne, Raganka, V jamke, Skalka, Špalkovská kopanica, Bukovina, Boky, Zadný Mondecký laz, Značské, Ševelovec, Široké Handrlovské, Ulahlisko na Chribe, Brdce, Vetrná veža, Na jamách, Stávka, Uhliská, Zadné lazy, Bukovina, Hrušánovec, Planá hora, Šimovec, Jelšové, Nad Kondorkom, Ravice, Zadna košela, Jelšovky, Tomanovský vrch, Kopšov, Malovči, Svečkovo, Guľkovec, Nad Ráztokou, Rúbaň, Ivanova, Nad lúku, Brúsová, Papajovec, Rezákovec, Drahošova

Miesto, okres Púchov:, 7 z 17

Nad klčoviskom, Jazerisko, Za Kresačku, Na kotolnici, Pri jarkoch, Kršlisko, Danielkovec, Na dráhach, Hrubá zem, Mýtovec, Daniškovec, Mišová, Vršok, Kopšovec, Za vrškom, Salášek, Za Pacholíkmi, Dlhé, Dojeniská, Pohorela, Pri lipe, Nad Haptajom, Dolinka, Kýčerka, Dolinka, Nad jamou, Olšovky, Pod Brúsovú, Za vrchom, Klučky, Škriatkov, Buchľa, Podlažie, Predhorie, Húštik, Kraviarske, Dolinka, Strunčiská, Pasecké, Stávka, Dolina, Košariská, Základnica, Podmelkovym, Medzijarčie, Fojtovec, Pod lieskovcom, Na rechtorovej zemi, Hrby, Kýčera, Kusovec, Grúnik, Vrlinka, Dedkovo, Jama, Ťahoviská, Pod lipkovou, Na Račkovec, Nad dolinou, Kosakove

Miesto, okres Púchov:, 8 z 17

Dlhé hony, Proti Paseckej skale, V paseke, Jamy, Košariská, Mravuštie, Zadné Melkovy, Čerčaz, Strčihlava, Horky, Mozolovec, V lazoch, Na vršku, Danišovec, Beňadín, Oborisko, Kubárovec, Šuvarov laz pod Lažtekom, Potok, Chrib, Hrbále, Poduhlište, Javorník, Za vrchom, Brehy, Čertov, Melišovec, Pri bučku, Štrbáčka, Pod Lažtekom, Kýčera, Štepnice, Na priehyboch, Kozinové, Planá hora, Nad poduhlištím, Jánova hora, Chrib, Brežitá, Grúnik, Predné lazy, Dubkovská jama, Záhumenčie, L.p.M., Kršle, Jamné, Medník, Hardátová, Strčíhlava, Cerova, Nad húštikom, Polonka, Príkre, Pod Bukovinou, Vodárovec, Niva, Gábikovec, Nad Jančinami, Záhradčiská, Dubková

Miesto, okres Púchov:, 9 z 17

Pri šípe, Hodoškovec, Diel, Záhumnie, Zápolanie, Rubanie, Pri Nosickom, Bukovina, Prevozne, Kotlové, Hanáková, Kozinovský, Vršky, Vršok, Kopčanovec, Niva- Príkre, Pod cestou, Koryto, Dančovec, Janákovec, Nad Hynkalovcami, Baran Urgošov, Šimunky, Javorové - Kršel, Mičovec- Minárovec, Ladecká Pálkovica, Králikov, Kovárové, Rudašov s., Pod Hantalovou, Chotárna, Biela voda, Dolná Dubková, Panička, Háj, Nad Hynkály, Baran Richtárov, Grúnik, Katlina, Poľana, Slatina, Zakýčerie, Grapa, Kotlovina, Bakalov, Dolná Maríková, Schreibrové, Matejkov, Štefánikovec, Rubáne, Podlazie, Dolina, Kúty, Orlové, Široké horekončie, Za Ivanišovcami, Hríb, Urgošov, Zádedová, Hatalová Kýčera

Miesto, okres Púchov:, 10 z 17

Marinkovec, Kardoška, Močiar, Javorové, Pod Kvolím, Kozinec, Pod skalkou, Na Poprade, Chrapková, Dolné záhumnie, Nad úvozom, Citárovská, Kopanice, Horopotočie, Bukovina, Prúdy, Zubré pole, Michalova skala, Dolné zaháje, Sigoť, Podhorčie, Háje, Brezina, Niva, Dlhý prúd, Veľký Hon, Kopanice, Radočinec, Medzi potôčky, Pod Kozincom, Hôrky, Za Rašovom, Panské, Horná Maríková, Sanie, Havranová, Pod Kopánkami, Galovec, Hlboká, Stružnica, Hliníky, Predsigotie, Slatiny, Jakušové, Jurisov, Veľké Dráhy, Krátke, Dolné Morávky, Lazy, Starý potok, Pod súvozie, Na Torových lúkach, Dehetník, Paseky, Horné Morávky, Ostrá, Slepá hora, Pod horou, Belova, Vrchy

Miesto, okres Púchov:, 11 z 17

Zásadie, Pod Súvozom, Háj, Javorník, Nivy, Chrástky, Dlhý Hon, Úboč, Dubovec, Horná Maríková, Horné lány, Háj, Lazček, Priehlavie a Dlhé nivy, Pod bukovým, Pod Končitou, Volavce, Horevažie, Na dubovom, Hantalová Kýčera, Zájelšie a Lysiny, Pastierská, Na nedvorci a Zápotočie, Lazy, Zábreh, Na lazy, Priepadliská, Záhumnie, Na zámostie, Hore koncom, Horný prúd, Horné záhumnie, Pod Kvolím, Stankova dolina, Pod močidlami, Tlačková, Černoška, Tylkov, Zaslatinie, Nový prúd, Prúdy, Pod Stráňami, Zámostie, Polík, Bukovina, Laz, Močiare, Pod Stráne, Dielnice, Nad Peterkovou, Stará, Krúžok, Sihoť, Lieskov ker, Kútik, Hlavy, Podsedlie, Haškové, Prieseky, Jezerce

Miesto, okres Púchov:, 12 z 17

Hôrka, Pohájčie, Horný Vyšovec, Širok, Pri Kopišovom, Jarečky, Polonská, Nad mlynom, Kráľové, Sokolinec, Na hrebeni, Nadstránie, Drapy, Chorvátky, V jame, Prevraty, Skaly, Pod Hájom, Jakubov, Valientovo, Za ihriskom, Vargánky, Podvážska, Červená, Drapy, Mosálovec, Tlstá hora, Lúčky, Vinice, Pod Skalu, Dúšalov, Za Velikou, Hajnušová, Šupica, Luh, Pavčov, Kamenná hôrka, Zakopanice, Nadpolie, Dedová, Breznické, Pri Urbánke, Grúnik, Medzimaleničie, Dúbravka, Kardošov, Širočina, Hliníky, Rajské, Trstence, Dzievčia, Diely, Cenová, BRADLO, Bohunské a lipové pole, Vrch, Hôrka, Habánske kopanice, Makytie, Šupica

Miesto, okres Púchov:, 13 z 17

Dubičie, Dolné Vršovce, Na Bartošech, Hlody, Nivka, Strošov, Na Lazoch, Kamenné, Hrabová, Za kontraskou, Polčicové, Borov, Biely vŕšok, Doliny, Podielie, Závlačie, Zámostie, Prašivec, Kopanica, Horné Záhumnie, Starý háj, Dalčovce, Horepotočný hon, Nad ovčiarňou, Dolné červenice, Rybníky, Pod močiarmi, Od Medného, Hrehorovské, Pri dube, Červená hôrka, Horné červenice, Prostredné červenice, Na Lúčkach, Horeriečie, Pod močiare, Za stodolou, Predná a zadná dúbrava, Pod Vysokú, Marmanove brehy, Teplice, Somárová, Nivky, Urbanovec, Hluchá, Nadlazie, Grúň, Lipy a Suché lieštie, Fliačky, Končina, Závršie, Čertové, Hladovec, Dubový háj, Za Kraskovom, Dubník, Chríby, Medzi stráne, Inovec, Hrby

Miesto, okres Púchov:, 14 z 17

Skalice, Nadhumnie, Paprudná, Breh, Veľké závršie, Zadné Nivy, Za skalou, Dolniacke hôrky, Závratie, Štepnica, Dolné záhumnie, Žľabina, Hôrky, Vápenica, Potok, Dráščina, Pažírovec, Drozdovec, Pod Stráne, Gašpárky, Kopanica, Pod Dielcom, Dúbravka, Suchá dolina, Stráne-Hĺboč, Za Stánim, Ohrebielko, Jama, Roveň, Betišech-Stodôlky, Dúbrava, Brunov, Za žrnoviskom, Kováčovec, Poddúbravie, Lúčky-Hrbáčovec, Kraskov, Lázček, Lánce, Na Krivinách, Vaníkova, Červená skala, Dlhé hony, Kubišovec, Záhorčie-Zbytky, Za skalou, Záhôrčie-Zbytky, Kebla za Bukovinou, Záhôrčie, Pod skalou, Mestecká skala, Stráža, Babinec, Malé Stráne, Dlhé diely, Hony, Na lazy, Červená cesta, Palačovec, Na krivinách

Miesto, okres Púchov:, 15 z 17

Stavy, Príhlavie, Záhradky, Košiarce, Za Bukovinou, Porubisko, Za Hôrkou, Základnica, Predné Nivy, Šešové, Laz, Medziskalky, Poddúbrava, Mohylník, Veľká skrytá dolina, Žľaby, Zadné húšte, Za Rakovcom, Kankové, Dúbravky, Podskalie, Zadné hony, Bukoviny, Ježech brehy, Kopanica, Pod Hlbočie, Bukovinky, Do strán, Ulické záhumnie, Holé vŕšky, Kopanice, Diel, Hlboká, Lázky, Chríby, Svrčinovec, Stráne Hlboč, Čechovec, Húšte, Struhárka, Baľov laz, Podviažie, Petríkovec, Vrch Háje, Bystré, Malé závršie, Štepnice, Zadná strana, Dolina, Predné Brezie, Žadová dolina, Kobylí vrch, Krivina-Rokytie, Janušová, Púčkech laz, Juričkech lazy, Prielohy, Na Palúch, Veliková, Doliny

Miesto, okres Púchov:, 16 z 17

Jedlovce, Vlkovec, Pačkovec, Na lazoch, Rumancovské, Pod močiare, Zádolinie, U dobrej studne, Pod Strážou, Na Dlhom, Mukinské-Černákovec, Pravec, Močiare, Jazerká, Zigove brehy, Frankovské, Horné záhumnie, Veliké, Háje, Dubičie, Stránie, Kráčiny, Nivy, Kopánky, Muškovské, Skalianovec, Podevratie, Zanadlúčie, Stráne-Brezina, Zahôrčie, Hĺboč, Rovienky, Šemenica, Za Uhlištie, Húšte, Hvôzec, Brezové, Lazy, Okočovec, Dolina, Hradisko, Velikova, U Lazvov, Potoky, Bariny, Močiare, Bok do Ostrej, Pod zábrehy, Macovo Lazištie, Petrova hora, Válenčiská, Pažite, Bradáčky, Príhlavie, Pápežov laz, Predlazie a Štvrte, Lazy za hájom, Viliašovec, Bok, Močedelník

Miesto, okres Púchov:, 17 z 17

Ivovec, Vrch Strážny, Záviničie, Stavy-Príhlavie, Okolo Chodúrovho lazu, Príkra a Bukovina, Kút-Kurtovec, Lázok, Rúbane, Štrky, Brezová, Januškech laz, Hajstrové, Lány, Brehy, Dolina a Kňazové, Vinice, Pod Bukovinou, Húštie, Záhumnie, Sietna dolina, Súhradka, Predné hony, Jama, U Zigov, Záhrada, Válovičná, Úvrat, Gombárové vrchy, Dlhá, Jančie, Nadávky, Dobriačov, Stávka, Zámlynie, Závršie, Vrch húštie, Kopánka - Potôčky, Kozí hríb, Rakovec, Kršková

miesto inde

Lazy pod Makytou (268x), Púchov (214x), Beluša (206x), Dohňany (134x), Vydrná (122x), Záriečie (112x), Lysá pod Makytou (103x), Lúky (77x), Lednické Rovne (69x), Zubák (67x), Visolaje (62x), Streženice (62x), Mojtín (62x), Zbora (61x), Kočkovce (57x), Dubková (56x), Dolná Breznica (52x), Vieska Bezdedov (46x), Horná Breznica (45x), Mestečko (44x), Dolné Kočkovce (44x), Nimnica (43x), Horné Kočkovce (41x), Kvašov (40x), Nosice (36x), Hloža-Podhorie (28x), Horenice (27x), Horovce (27x), Lednica (26x), Medné (19x)
miesto v Lazy pod Makytou
miesto v Púchov
miesto v Beluša

Podobné, okres Púchov:

1934x turistika, 1568x miesto, 86x poľovnícky posed, 69x orientačný bod, 43x turistické informácie, 38x prístrešok, altánok, 29x studňa, 23x ohnisko, 20x miesto na piknik, 18x atrakcia, 13x komín, 11x strom, 6x orientačná mapa, 6x chranený strom, 3x vodárenská veža, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Púchov

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-puchov.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.